PhD-vacature zorgethisch onderzoek sociale inclusie

Sociale inclusie van cliënten met een psychose die begeleid wonen

Het onderzoek

Sociale inclusie van mensen met een psychotische aandoening komt niet goed van de grond in Nederland, ondanks dat de overheid sterk inzet op sociale participatie en integratie van alle burgers, waaronder langdurig zorgafhankelijke burgers. Weliswaar zijn er in de afgelopen jaren veel cliënten verhuisd van het terrein van een psychiatrische instelling naar een woning midden in de lokale samenleving, maar dit heeft niet geleid tot sociale integratie.

In het huidige project doen we onderzoek naar hoe sociale inclusie van mensen met een psychotische aandoening bevorderd kan worden bij het wonen. Het project heeft een empirisch ethische inslag, een kwalitatieve opzet en wordt uitgevoerd op meerdere locaties in Nederland, waaronder de omgeving Groningen. Respondenten zijn mensen met een psychotische aandoening en andere hierboven genoemde betrokkenen.

Op het project worden twee promovendi aangesteld die kunnen samenwerken, maar elk een eigen focus zullen hebben. Een eerste focus betreft de ervaringen van cliënten en familieleden in verhouding tot het perspectief van buren en zorgverleners. Een tweede focus betreft de samenwerking binnen het bredere netwerk rondom de wonende cliënt, waarbij gedacht kan worden aan gemeenten, woningbouwverenigingen, politie.
De promovendi zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksproject. Het onderzoek wordt afgerond met een proefschrift.

Werkomgeving

Het project wordt aangestuurd vanuit het Rob Giel Onderzoekcentrum. Het RGOc is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de GGZ-instellingen GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Lentis, Dimence en Mediant, met als doel het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychiatrische aandoeningen. Het RGOc bevordert de interactie tussen wetenschap en praktijk.

Dat betekent dat onderzoekers werkzaam bij het ROGc onderzoeksvragen beantwoorden die vanuit de praktijk gesteld worden, en tegelijkertijd wetenschappelijke vragen toetsen in de klinische praktijk. Deze wisselwerking wordt essentieel geacht om te komen tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Er wordt samengewerkt met externe partners, zoals de afdeling Metamedica van het VU Medisch Centrum.

Functiebeschrijving

U gaat zich bezighouden met (een deel van) de volgende activiteiten:

 • Middels o.a. participerende observatie, interviews en focusgroepen langdurig onderzoek doen naar de verwachtingen, ervaringen, visie en issues van mensen met psychotische aandoeningen, hun familie, buren en zorgverleners ten aanzien van wonen.
 • Aangaan van een dialoog met en het verzamelen van informatie bij vertegenwoordigers van partijen die een stem hebben in het wonen van mensen met een psychotische aandoening: lokale politici, WMO-medewerkers, burgemeester en wethouders, politie-agenten, woningbouwverenigingen, GGZ-bestuurders, vertegenwoordigers van cliënten- en familieverenigingen, o.a. in de provincie Groningen.
 • Rapporteren van de resultaten in relevante vaktijdschriften of een monografie, uitmondend in een proefschrift.
 • Opstellen van een onderhandelingsagenda om een verdere dialoog tussen de verschillende partijen te faciliteren.
 • Samenwerken met de andere promovendus op het project.

Gevraagd

 • een afgeronde academische opleiding in een van de sociale wetenschappen of geesteswetenschappen.
 • brede maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling.
 • vertrouwd zijn met of hebben van belangstelling in interactieve, narratieve en responsieve onderzoeks- en analysemethodes.
 • aantoonbaar organisatietalent.
 • goede contactuele en communicatieve eigenschappen.
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.

Aanbod

Het betreft een fulltime aanstelling van 36 uur per week voor een periode van vier jaar. Aanstelling kan per direct.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

 • prof. dr. Richard Bruggeman (r.bruggeman@umcg.nl), telefoonnummer (050) 361 1898, (e-mailadres niet gebruiken voor sollicitaties)
 • dr. Lian van der Krieke ( j.a.j.van.der.krieke@umcg.nl), telefoonnummer (050) 361 2108, (e-mailadres niet gebruiken voor sollicitaties)

Solliciteren

Bekijk hier de volledige vacature tekst.
Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 25 november 2018.
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Bron: UMCG

Bron: https://www.zorgethiek.nu/phd-vacature-zorgethisch-onderzoek-sociale-inclusie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

€280,000

Een trader verdient per jaar

Begin je trader-journey met deze gratis cursus

Er is een makkelijke nieuwe manier om te leren traden